Hem Våra program Beställning / Test Demo / Visning Kurs på webben Support Om oss
Starta Arbetssätt Grundbok Register Övrigt

Bokföringsprogram - Extra rutiner / moduler

Automatkontering

Det finns möjlighet att skapa automatkonteringar av flera typer, verifikationsvisa och månadsvisa i procent samt månadsvisa i absoluta belopp i kronor.
Gå till sidan om Automatkontering »
 

Bruttovinst

I BOQ kan du använda automatiskt beräkning av inställda bruttovinster vid resultatrapporter. En bra metod om du har varierande försäljning och ett bättre sätt än att göra ombokningar i takt med försäljningen mot varuförbrukning.

Gå till sidan om Bruttovinst »
 

Budgetarbete

BOQ har ett mycket bra system för budgetarbete, verkligen överskådligt när man arbetar med det. Du slipper ha budgetarbetet i ex. Excel eller annat kalkyprogram. Du ser hela tiden resultatet av det du arbetar med!

Gå till sidan om Budgetarbete »

 

Lönehjälpen

I lönehjälpen kan du hantera löner för upp till 90 personer på företaget. Rutinen passar de flesta som inte har komplicerade lönekonstruktioner. Du har rutiner för skattedeklaration, kontrolluppgifter mm.

Gå till Lönehjälpsidan »

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran hjälper dej, när du har faktureringsmetoden, att hantera dina obetalda fakturor,
sköta betalningar via filöverföring till bank mm

Gå till Leverantörsreskontrasidan » 

 

Anläggningsregister

BOQ innehåller ett anläggningsregister där man har en bra kontroll av både innehav, avskrivningar, restvärden osv.

Du kan lära dej uppläggningen, registrering och se vilka rapporter du kan skriva ut.

Gå till Anläggningsregistersidan »
 

Chefsrapporter diagram

Du kan få diagram i 'paj-form' av hur dina kostnader fördelar sig i förhållande till totala kostnader, omsättning eller bruttovinsten.

Se märkning av kontogrupper »

Se rapport diagram m inställningar »

 

Husarbeten

Husarbeten, ROT-avdrag och Hushållsnära tjänster, hanteras hela vägen  från fakturering till SKV:s betalning av skattereduktionen. Husarbeten ingår i faktureringsmodulen. Du kan se bildvisningar av alla momenten.

​Gå till sidan om Husarbeten »

Bokslutsarbete

Bokslutsarbete i BOQ innehåller många rutiner som förenklar bokslutsarbetet. Möjligheter att arbeta med periodbokslut även när man fortsätter med påföljande månader. Arkivera bokslut som mallar för kommande bokslut mm.

Gå till sidan om Bokslutsarbete »

Hyreshusmodul

Hyreshusmodulen är en tilläggsmodul som hanterar  hyreshus med upp till 400 lägenheter/lokaler. Den gör det enkelt att avisera hyror och bokföra hyrorna.

Gå till sidan om Hyreshus »

FAQBOQ Fakturering

Bildvisningar om hur du installerar och arbetar med programmet.

Gå till sidan om FAQBOQ »
 

logoweb2009-3.gif

Live chat

Kontakt med BOQ support

BOQ System

Färgaregatan 5D
961 35  Boden
Telefon 0921-558 40

Om du har Support i telefon...

fjarrsupport.gif

Ny supportplats med bildvisning

Ett lättare sätt att snabbt hitta den hjälp du behöver. Mänder av bild-

visningar om hur man jobbar i BOQ

Till Supportwebben »