Hem Våra program Beställning / Test Demo / Visning Kurs på webben Support Om oss
Uppdateringar Filer klient / revisor Frågor / Tips Support mail Byte dator

 Nytt / Avsluta år

« föregående sida

Många frågor kan uppkomma när man börjar ett nytt år

Hur lägger jag upp ett nytt år i bokföringen?

Oavsett vilket år du är inne på så går du till meny 1-1-2, Skapa nytt år. Därefter kommer du tillbaka till företagsmenyn och när du åter väljer företaget så finns det nya året i årsmenyn. Väljer du då det nya året så kommer programmet att läsa in uppgifter från föregående år, Ingående balans och jämförelsevärden för månaderna.

Programmet säger att året inte är avslutat fast jag är klar med det.

Om du använt rutinen Bokslutsarbete så måste du först ha fastställt bokslutet så att bokslutstransaktionerna överförts till verifikationsregistret. Om du gjort det, eller om du inte använt Bokslutsrutinen så har du inte fört om resultatet på året. Du fastställer det genom att bokföra resultatet på konto 8999 Årets resultat i grundboken. Om det är en vinst bokför du i debet och om det är en förlust så bokför du i kredit. Du kan snabbt se resultatet om du trycker [F10], går in på året och du ser det nederst i saldolistan. Som motkonto ska du ha ett balanskonto Årets resultat, i nya Baskontoplanen heter det 2019 eller 2029 och i den gamla kontoplanen 2919 eller 2999. Det kan variera men det är normalkontona.

Min byrå har gjort bokslutet och jag har utskrift av ingående balans för det nya året från dem.

Vi hoppas du även fått bokslutstransaktioner för det gamla året eftersom din bokföring naturligvis ska vara komplett inklusive bokslut. Den enda gången du ska slå in Ingående balans manuellt är på ditt första år i bokföringsprogrammet. Läs in bokslutsposterna som du kanske fått i filformat eller slå in dem manuellt i grundboken på det gamla året. Sedan byter du till det nya året och läser in IB i menyn 10-1-1 och jämförelsevärdena från föregående år i meny 10-1-2.

Årets Ingående balans är fel och det står i rubriken Prel. ing balans.

Du har inte läst in IB från gamla året sedan bokslutet fastställts. Gå till meny 10-1-1 och läs in den. Om förgående år är avslutat och korrekt så läggs uppgifterna in direkt och du får meddelande om att det är klart. Om det gamla året inte är avslutat så får du information om att året inte är avslutat. Se då på föregående fråga.

Ingående balans kan du läsa in hur många gånger du vill och du ska dessutom göra det allteftersom du gjort kompletteringar på det gamla året innan bokslutet är klart.

Jag använder reskontrorna och behöver spara dem för bokslut men måste ju bokföra på det nya året.

Så fort du bokför i någon reskontra på det nya året så kommer den automatiskt att sparas som Arkivlista om det inte är gjort tidigare. Du kan även spara den själv under meny 5-4-3.

logoweb2009-3.gif

Live chat

Kontakt med BOQ support

BOQ System

Färgaregatan 5D
961 35  Boden
Telefon 0921-558 40

Om du har Support i telefon...

fjarrsupport.gif

Ny supportplats med bildvisning

Ett lättare sätt att snabbt hitta den hjälp du behöver. Mänder av bild-

visningar om hur man jobbar i BOQ

Till Supportwebben »