Hem Våra program Beställning / Test Demo / Visning Kurs på webben Support Om oss
Uppdateringar Filer klient / revisor Frågor / Tips Support mail Byte dator

 Momsfrågor

« föregående sida

Följande frågor berör hur du bokför/gör inställningar så att du får med momsen i momsrapporten. Det är mycket viktigt att du märker kontona på rätt sätt, annars kommer de inte med i momsrapporten.

OBS att du måste kontrollera momsreglerna själv i Skatteverkets broschyrer då nedanstående svar endast behandlar själva bokföringsarbetet. Bland annat har du skyldighet att lämna in en kvartalsredovisning, om du har  försäljning till VAT-kunder i EU.

Min revisor vill att jag ska omboka momsen varje period.

Traditionellt har man alltid gjort det, men vi har gjort rutiner i BOQ som klarar att läsa ut momsen per period. Vi har gjort så därför att det var alldeles för vanligt att omföringar glömdes, gjordes fel period eller fel på annat sätt. Mer än 95 % av de frågor vi har om momsfel bottnar i att kunden ombokar momsen.

Revisorn vill vanligen att du ombokar moms för att kunna se hur stor den aktuella momsskulden är. Vi har i programmet lagt till att den aktuella momsskulden räknas ut och visas som avslutningsrad i balansrapporten för att hjälpa revisorn.

Frågan är egentligen, vilket är största besväret, för dej att omboka momsen och göra det vid rätt tillfällen och på rätt sätt eller för din revisor att slå ihop summan på momskontona och redovisningskontot för moms.

Jag köper in varor från EU-land. Hur gör jag? (Även för Byggbranchen Köpare skattskyldig f moms)

För att momsrapporten ska bli rätt, måste du ha konton i kontoplanen för "Utgående moms Skattskyldig köpare" för den momssats som är aktuell samt det kostnadskonto inköpet avser ex. "Varuinköp EU". (eller Inköp underentreprenör f byggbranchens momsregler).

Den ingående moms som uppkommer kan du bokföra på ditt vanliga konto för Ingående moms eller, om du vill, lägga upp ett konto för "Ingående moms EU"

Manuell bokföring

När du sedan ska bokföra inköpet krediterar du först kontot för leverantörsskulder alternativt checkräkning/plusgiro med fakturabeloppet. Därefter räknar du ut vad 25% moms blir påslaget på fakturabeloppet. Det beloppet debiterar du "Ingående moms" och samma belopp krediterar du "Utgående moms EU". Därefter debiterar du bruttobeloppet på "Varuinköp EU". Effekten blir alltså att ingående och utgående moms tar ut varandra, och det handlar enbart om att redovisa hur mycket ditt företag handlar från annat EU-land.

Automatkontering

Gå in i meny 1-3-1 och markera "Automatkontera moms med skattskyldig köpare". Spara uppgifterna. När du då bokför fakturabeloppet i kredit på bank- eller leverantörskonto och kostnaden i debet på ex. Varuinköp EU som kommer systemet att föreslå en automatkontering av momsen.

Jag säljer varor till ett annat EG-land. Hur gör jag?

Om du säljer till en köpare som själv är momspliktig, så ska du inte fakturera någon moms. Lägg upp ett separat försäljningskonto, som du märker upp att det ska vara försäljning till VAT-nr kund EU. Då får du med försäljningen på rad 23 i momsrapporten, utan att själva momsredovisningen berörs.

Om du däremot säljer till en privatperson, ska du fakturera moms som vanligt. Du får då kontrollera med skatteverket hur redovisningen ska gå till.

Jag säljer varor till länder utanför EU. Hur gör jag?

När du exporterar varor till länder utanför EU, redovisar du aldrig någon moms. Lägg därför upp ett försäljningskonto med lämplig text, exempelvis "Försäljning utanför EU", och märk upp det kontot att det ska vara exportomsättning utanför EU. Du får då med den försäljningen på rad 21 i momsrapporten, utan att själva momsredovisningen berörs.

Jag är säljer till byggföretag där köparen betalar moms. Hur gör jag.

Du lägger upp ett särskilt konto för försäljning enligt dessa regler, i 3xxx-serien, och på kontot väljer du momstyp 41 -  Försäljning köparen skattskyldig i Sverige.

Du bokför försäljningen utan moms och kommer då att få en korrekt momsrapport.

Kan jag kontrollera om momsen är korrekt bokförd under året.

Varning vid bokföring

Ja, om du gått igenom kontoplanen i meny 4-2-2, Ingående momskontroll, och märkt upp dina kostnadskonton med den momssats de normalt belastas med och även i meny 1-3-1, Momshantering, markerat att du vill kontrollera momsbokföringen efter varje verifikation så kommer du hela tiden att få varningar innan verifikations sparas vid bokföringstillfället.

Kontroll i efterhand.

Om du gjort märkningen i meny 4-2-2 så kan du göra flera kontroller i meny 16-3-1 och följande punkter. Börja med att kontrollera grunduppgifterna som du ser i meny 16-3-5 och gå sedan igenom de andra punkterna.

logoweb2009-3.gif

Live chat

Kontakt med BOQ support

BOQ System

Färgaregatan 5D
961 35  Boden
Telefon 0921-558 40

Om du har Support i telefon...

fjarrsupport.gif

Ny supportplats med bildvisning

Ett lättare sätt att snabbt hitta den hjälp du behöver. Mänder av bild-

visningar om hur man jobbar i BOQ

Till Supportwebben »