Hem Våra program Beställning / Test Demo / Visning Kurs på webben Support Om oss
Uppdateringar Filer klient / revisor Frågor / Tips Support mail Byte dator

 I rapporter

« föregående sida

Följande frågor kan närmast sorteras som tillhöriga rapporter av olika typer

Skrivaren låste sej under en lång rapport. Måsta jag skriva om alla sidor igen?

Nej! Beställ rapporten igen med samma perioder och inställningar. När du får upp bilden med val av skrivare så kan du markera under Sidområde - Sidor och ange tex. 24-500 så kommer skrivaren att börja på sidan 24 och skriva tom den sista sidan som finns. (Om det är mindre än 500 sidor)

Hur skickar jag balans- och resultaträkning till banken via email?

När du beställer rapporterna, i meny 3-1-1, så väljer du utskrift till Word, Excel eller pdf-format. Programmet skapar då en fil som kan läsas av Word, Excel eller Adobe Acrobat-programmen.

Den filen sparas i mappen Export som ligger i din BOQ-mapp. Den skickar du som bilaga till ett email.

Om du inte vet hur man bifogar filer till email kan du läsa det under Problem - I emailhantering

Vårt företag vill inte ha bruttovinst utskrivet på resultatrapporten.

Gå till meny 3-3-2 och ange att bruttovinsten inte ska skrivas ut

Jag har en reparationsverkstad med arbetskostnad och mycket varierande varukostnad. Hur kan jag se bruttovinsten på varorna.

Gå till meny 3-3-2 och valj att beräkna bruttovinst efter märkta konton i kontoplanen. Sedan går du in i kontoplanen, meny 4-1-1, och väljer det eller de försäljningskonton som du bokför intäkten av varorna på och markerar på kontots uppgifter att kontot ska ingå i bruttovinstberäkningen. Du gör på samma sätt med varuinköpskontot. Intäktskontot för ditt arbete ska inte märkas. Nu kommer du specifikt att se bruttovinsten på varorna.

Vi automatkonterar varje försäljning med beräknad varuförbrukning för att få en korrekt rapport men det blir så många verifikat.

Ja med den metoden är nackdelen många rader i bokföringen och en ytterligare nackdel att det är svårt att justera bruttovinsten, egentligen varukostnaden när den varierar. Du blir ju tvungen att manuellt räkna ut justeringar över året.

Du kan i stället använda programmet rapporter med automatisk bruttovinstuträkning. Har du lagt upp dem, i meny 4-9-1 alt 4-9-2, så får du en följdfråga när du beställer rapport om det systemet ska användas. Du måste också under meny 3-3-2 markera vilka system du vill välja mellan.

Du kan använda en generell bruttovinst för den totala försäljningen eller så kan du koppla ihop upp till 18 försäljningskonton med olika varuinköpskonton och ange separata bruttovinster för vart och ett av dem.

logoweb2009-3.gif

Live chat

Kontakt med BOQ support

BOQ System

Färgaregatan 5D
961 35  Boden
Telefon 0921-558 40

Om du har Support i telefon...

fjarrsupport.gif

Ny supportplats med bildvisning

Ett lättare sätt att snabbt hitta den hjälp du behöver. Mänder av bild-

visningar om hur man jobbar i BOQ

Till Supportwebben »